جۇڭگۇ خۇرۇم ئاياق شەھەرچىسى(جۇڭگۇدىكى چوڭ بازارلار 33)

جۇڭگۇ خۇرۇم ئاياق شەھەرچىسى(جۇڭگۇدىكى چوڭ بازارلار 33)
جۇڭگۇ خۇرۇم ئاياق شەھەرچىسى _________ ۋېنجۇ ئەقىدە شىركىتى مەرۋايىت زىننەتلىرى بۆلىمىدىن ئادالەت ئابلىكىم يازمىسى جېجىياڭ ئۆلكىسى ۋېنجۇ شەھىرى _______ جۇڭگۇنىڭ ئاياق شەھەرچىسى بولۇپ ، شەھەردە يىللىق سودا سوممىسى يۈز مىليوندىن ئاشىدىغان ئاياقچىلىق گوروھىدىن 20 - 30 بار . ۋېنجۇ شەھىرىدە يىلىغا 800~ 600 مىليون جۈپ خۇرۇم ئاياق تىكىدۇ . ۋېنجۇدا 4500  دىن  كۆپرەك ئاياقچىلىق كارخ...

مايسا رەڭ قاش 翠青玉(خوتەن قاشلىرى جەمگاھى 21)

مايسا رەڭ قاش 翠青玉(خوتەن قاشلىرى جەمگاھى 21)
خوتەن قاشلىرىنىڭ  تۈرلىرى — 21 . مايسا رەڭ قاش 翠青玉   CUI QING YU ئەقىدە قاشگەرلىكى شىركىتىدىن ئابلىكىم ئاۋۇت يازمىسى  مايسا رەڭ قاش _____ قارا قۇرۇم قاشلىرىنىڭ ( خوتەن قاشلىرى ) ئاق قاشلىرى تۈرىگە تەۋە بولغان ، ئاساسىي رەڭگى ئاق ئانچە - مۇنچە يېشىل ياكى كۆك رەڭ قوشۇلۇپ كېلىدىغان قاشلارنى كۆرسىتىدىغان بولۇپ بازاردا ناھايىتى قارشى ئېلىشقا ئىرىشىۋاتقان ، باھاسى تەبىئى...

جۇڭگۇ گىرىم بۇيۇملىرى بازىرى(جۇڭگۇدىكى چوڭ بازارلار 32)

جۇڭگۇ گىرىم بۇيۇملىرى بازىرى(جۇڭگۇدىكى چوڭ بازارلار 32)
جۇڭگۇ گىرىم بۇيۇملىرى بازىرى ئەقىدە شىركىتى مەرۋايىت زىننەتلىرى بۆلىمىدىن ئادالەت ئابلىكىم يازمىسى گۇاڭدوڭ ئۆلكىسى گۇاڭجۇ شەھىرى بەييۈن رايۇنىغا جايلاشقان مېيبوچېڭ گىرىم بۇيۇملىرى شەھەرچىسى ئاسىيادىكى كۆلىمى چوڭ ، كەسىپلەشكەن گىرىم بۇيۇملىرى شەھەرچىسى ۋە گۇاڭجۇدىكى 12 چوڭ سودا بازىرىنىڭ بىرى .  بۇ بازارنى گۇاڭجۇ ئەنخۇا مېيبو گوروھى مەبلەغ سېلىپ قۇرغان بولۇپ ، كۆلىمى 40 مىڭ...

جۇڭگۇ قىزىل مۇچ بازىرى(جۇڭگۇدىكى چوڭ بازارلار 31)

جۇڭگۇ قىزىل مۇچ بازىرى(جۇڭگۇدىكى چوڭ بازارلار 31)
ئەقىدە شىركىتى مەرۋايىت زىننەتلىرى بۆلىمىدىن ئادالەت يازمىسى شىياڭخۇا قىزىلمۇچ  بازىرى  ______________ خېنەن ئۆلكىسى نەنياڭ شەھىرى شىچۈەن ناھىيەسى  شىياڭخۇا كەنتىگە جايلاشقان بولۇپ ، جۇڭگۇدىكى ئەڭ چوڭ قىزىلمۇچ بازىرى . بۇ بازار 1992-يىلى قۇرۇلغان بولۇپ ، كۆلىمى 26400 كۋادرات مېتىردىن ئاشىدۇ . كۈندە ئوتتۇرا ھېساب بىلەن 15 مىڭ ئادەم بازارغا كېلىپ - كېتىپ تۇرىدۇ . بازارنىڭ يى...

دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ ھېقىق

دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ ھېقىق
ئەقىدە شىركىتى مەرۋايىت زىننەتلىرى بۆلىمىدىن ئادالەت تەرجىمىسى  لىياۋنىڭ ئۆلكىسى فۇشىن شەھىرىدە 辽宁省阜新市  بىر يىگىت  66 توننا ئېغىرلىقتا دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ ھېقىقنى  MA NAO  玛瑙  بايقىغان بولۇپ ، بۇ ھېقىق سېرىق ، كۆك ، يېشىل ، كۆكۈش رەڭلەردىن تەركىب تاپقان  ناھايىتى مۇكەممەل ساقلانغان. فۇشىن شەھىرى جۇڭگۇدىكى ھېقىق سودىسى ئەڭ جانلانغان جاي بولۇپ ، شەھەرنىڭ ئۆزىدە نەچچە جا...

جۇڭگۇ ئۆي سەرەمجانلىرى بازىرى(جۇڭگۇدىكى چوڭ بازارلار 30)

جۇڭگۇ ئۆي سەرەمجانلىرى بازىرى(جۇڭگۇدىكى چوڭ بازارلار 30)
جۇڭگۇ ئۆي سەرەمجانلىرى بازىرى  ____________  شېنياڭ ئەقىدە شىركىتى مەرۋايىت زىننەتلىرى بۆلىمىدىن ئادالەت ئابلىكىم يازمىسى << جۇڭگۇ ئۆي سەرەمجانلىرى بازىرى >> ______  شېنياڭ شەھىرى تې شى رايۇنىغا جايلاشقان بولۇپ جۇڭگۇدىكى ئەڭ چوڭ ئۆي سەرەمجانلىرى بازىرى . بازار 1999-يىلى 1-ئايدا تىجارەت باشلىغان ، كۆلىمى 36 مىڭ كۋادرات مېتىردىن ئاشىدۇ . بازاردا 7000 غا يىقىن دۇك...

جۇڭگۇ قەغەز شەھەرچىسى(جۇڭگۇدىكى چوڭ بازارلار 29)

جۇڭگۇ قەغەز شەھەرچىسى(جۇڭگۇدىكى چوڭ بازارلار 29)
جۇڭگۇ قەغەز شەھەرچىسى ___________ جوڭتاڭ 中堂国际纸业城 ئەقىدە شىركىتى مەرۋايىت زىننەتلىرى بۆلىمىدىن ئادالەت ئابلىكىم يازمىسى جوڭتاڭ قەغەز شەھەرچىسى  _________  گۇاڭدوڭ ئۆلكىسى دوڭگۈەن شەھىرى جوڭتاڭ كەنتىگە جايلاشقان ، گاۋشېڭ گوروھى 300 مىليون مەبلەغ سېلىپ قۇرغان ، كۆلىمى 100 مودىن ئاشىدىغان جۇڭگۇدىكى ئەڭ چوڭ قەغەزچىلىك بازىرى . بۇ بازار قەغەز ئىشلەپچىقىرىش ۋە قەغەز ، قەغ...

جۇڭگۇدىكى ئەڭ چوڭ پوپايكا بازىرى(جۇڭگۇدىكى چوڭ بازارلار 28)

جۇڭگۇدىكى ئەڭ چوڭ پوپايكا بازىرى(جۇڭگۇدىكى چوڭ بازارلار 28)
جۇڭگۇدىكى ئەڭ چوڭ پوپايكا بازىرى  _________  پۇيۈەن 中国毛衫第一市 ________  濮院 ئەقىدە شىركىتى مەرۋايىت زىننەتلىرى بۆلىمىدىن ئادالەت ئابلىكىم يازمىسى پۇ يۈەن _______ جۇڭگۇدىكى ئەڭ  چوڭ پوپايكا  بازىرى ، جۇڭگۇدىكى ئون چوڭ كۈچلۈك بازارنىڭ بىرى ، جۇڭگۇدىكى يۈز كۈچلۈك سانائەت ئىگىلىكى  بازىرىنىڭ بىرى  . بازاردا پوپايكا ، پوپايكىغا كېرەكلىك خام ماتىريال ، تۇقۇش ئۈسكۈنىسى ........

ئەقىدە بىنەپشە رەڭ مەرۋايىت ئەشمە مارجان+بېغىشلىق

ئەقىدە بىنەپشە رەڭ مەرۋايىت ئەشمە مارجان+بېغىشلىق
مەرۋايىت : تاتلىق سۇ مەرۋايىتى  مەرۋايىتنىڭ رەڭگى : بىنەپشە رەڭ مارجان + بېغىشلىق باھاسى : 880 يۈەن  مارجاننىڭ ئۇزۇنلىقى : 45 سانتىمىتىر مارجاننىڭ قۇلىپى : 925 كۈمۈش  بېغىشلىقنىڭ قۇلىپى : 925 كۈمۈش مەرۋايىتنىڭ چوڭلىقى : 3  ~  4 مىللىمىتىر مۇلازىمەت لېنىيەسى : 684 0991 400 شىركىتىمىز ئەقىدە مەرۋايىت زىننەتلىرىنىڭ سۈپىتىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىپ ئىستىمالچىلارنىڭ قانۇنىي ...
error: يۆتكىمەكچى بولسىڭىز بىز بىلەن ئالاقىلىشىڭ